วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

คู่มือการใช้งาน

  1. ใส่ชื่อผู้แต่ง (ใส่แค่ชื่อก็ได้)
  2. ใส่ชื่อบทความ (ใส่คำในชื่อเรื่องคำเดียวก็ได้)
  3. เลือกวารสารที่ท่านลงบทความ
  4. เมื่อใส่ข้อมูลครบทุกช่อปุ่ม Search จะปรากฏและสามารถคลิกเพื่อค้นหาได้
  5. คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบเสร็จ *
  6. คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรอง *
  7. คลิกไปยังลิงก์บทความของท่าน
*การดาวน์โหลดใบเสร็จหรือใบรับรอง เพื่อไม่ให้ผลการค้นหาเริ่มใหม่ กรุณาคลิกขวาเลือก -> เปิดลิงก์ในแท็บใหม่*